Trambolin Kasları Geliştiren Bir Egzersizdir

Trambolin kasların eşit bir güçle tam hareketlerine ulaşmasına izin verir ve bu da San Diego Ka¬liforniya Üniversitesi’nde fiziksel eğitim departmanında reha¬bilitasyon araştırması yönetmeni Profesör James VVhite’a göre en iyi yoldur. Trambolin, kas hücrelerine sinir dürtüsü gönde-riminin koordinasyonunu geliştirir, bunun anlamı kasların da¬ha etkili ve etkin bir şekilde çalışmasıdır. Dr. White’ın da belirt¬tiği gibi, trambolin, ağırlığınızı uygun bir şekilde kaldırmayı öğrenmenizi sağlar, vücut pozisyonunuzun farkına varırsınız, dengenizi geliştirirsiniz ve bu sadece genel anlamda faydalı ol¬makla kalmaz, aynı zamanda sahip olduğunuzu gücü kullan¬manızı sağlar.

Bütün bu yararlar, haftada en az beş gün on beş dakika trambolin kullanan insanlar için mümkündür. Trambolinde çalışabilecek herkes için hem de. Her yaş grubuna uygundur -yaşamınız boyunca keyfini çıkarabileceğiniz bir egzersizdir. Trambolin şimdiki form seviyenize uyarlanabilir sonra sizi da¬ha da ileriye götürür. Çalışmanın yoğunluğunu, ne kadar kuvvetle zıpladığınıza ve ayaklarınızı minderden ne kadar yükselt¬tiğinize bağlı olarak kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Tram-bolin güvenli, uygun ve ucuzdur. Sizi yormadan veya hücrele¬rinizi yeterli oksijenden mahrum bırakmadan ideal bir aerobik etki yaratır, işte bu kadar basit, bilinen en etkili hareket biçimi¬dir. Ayrıca, zıplamak eğlencelidir.